Duurzaamheid, een onderdeel van ons DNA

You are here

Microflor reuse irrigation water

Duurzaamheid, een onderdeel van ons DNA

Bij Microflor is duurzaamheid geen trend of pr-strategie, het is onze natuur. Een filosofie die diep verweven zit in ons DNA. Dag na dag zetten we ons in voor het welzijn van mens en milieu, en dat op verschillende manieren. 

Als onderdeel van de Floré Groep vervullen we bij Microflor een belangrijke maatschappelijke rol: duurzaam investeren. En die nemen we ernstig. Onze missie in duurzaamheid begon zo’n 20 jaar geleden, met een duidelijke visie van de groep Floré op het welzijn van mens en milieu. 

Hoe de kiem 20 jaar geleden werd gelegd

In 1997 lanceerde de groep Floré een intern visiedocument. Een greep hieruit: “Als bedrijf hebben we een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen. In de eerste plaats is er het welzijn van onze medewerkers. Maar ook winstgevendheid is belangrijk om duurzaam te investeren.

Daarom willen we activiteiten ontwikkelen die nu én in de toekomst opbrengst genereren en tegelijk de natuur respecteren. Vandaar dit verzoek aan al onze organisaties: beperk het afval, gebruik de juiste producten voor onze planten en beperk het verbruik van brandstoffen.”

Vandaag lijkt die oproep naar alle niveaus van de Floré Groep bijna profetisch. Want het zijn exact deze drie pijlers die in onze huidige maatschappij voor een duurzaam beleid staan: het sociale, economische en ecologische aspect.

Bedrijvengroep met een duurzaamheidsmissie

Bij Microflor namen we deze oproep alvast ter harte: we zoeken continu naar nieuwe stappen in de goede richting. In 2016 schreven we een volledig duurzaamheidsbeleid uit, ondersteund door de Raad van Beheer. De belangrijkste thema’s: energie, afval, water, mobiliteit en bouwen of verbouwen.

Maar ook daarvóór al namen we concrete stappen om duurzaamheid in onze organisatie te verankeren. Bijvoorbeeld:

  • van stookolie naar gas overschakelen;
  • gietwater recupereren;
  • op biologische bestrijding inzetten;
  • in energiezuinige gebouwen en serres werken.

 Met deze en toekomstige aanpassingen willen we nog sneller evolueren naar een 100% milieuvriendelijke organisatie. Ons ultieme doel? Tegen 2030 onze ecologische voetafdruk tot 0 herleiden. 

“Onze ambitie? Mission Zero. Microflor onderneemt in evenwicht met de natuur. Het is ons ultieme doel om tegen 2030 onze ecologische voetafdruk tot 0 te herleiden.”  Febe Floré, managing director bij Microflor 

Samen duurzaam groeien

Microflor staat er in zijn missie niet alleen voor: de volledige groep Floré ondersteunt onze duurzame ambities. Want de beste resultaten worden bereikt als iedereen samenwerkt. Dat uit zich in meer dan enkel de relatie tussen onze bedrijven onderling, ook samen met onze leveranciers gaan we continu na hoe we milieuvriendelijker kunnen werken.

Daarnaast dragen alle medewerkers van de groep hun steentje bij: iedereen recycleert en sorteert actief op het werk. Die inspanningen leveren we niet uitsluitend om zelf 100% ecologisch te worden. We willen op die manier ook onze klanten in hún ambities ondersteunen. En dat maakt onze milieuvriendelijke producten tot een essentiële schakel in duurzame bedrijfsvoering.